Ilmoittautumisehdot

Nämä ilmoittautumisehdot koskevat D-Scent Dogin järjestämiä koulutuksia. D-Scent Dogin yhteistyökumppaneiden tarjoamissa koulutuksissa on omat erilliset ehtonsa.


Koulutuksiin ilmoittautuminen ja peruminen

Koulutuksiin ilmoittautuminen on sitovaa. Asiakas voi perua kurssi-, workshop- tai leirikoulutuspaikan viimeistään 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Yksityiskoulutuksen asiakas voi perua 24 tuntia ennen sovittua aikaa. Mikäli asiakas peruu koulutuksen peruutusajan jälkeen, veloitetaan peruutuksesta koko koulutuksen hinta. Peruutusajan jälkeen koulutuksen voi perua veloituksetta vain ohjaajan lääkärintodistusta tai koiran eläinlääkärintodistusta vastaan (sairastuminen tai loukkaantuminen).  Asiakas voi myydä koulutuspaikkansa eteenpäin. Muutoksesta pitää ilmoittaa koulutuksen järjestäjälle.


Maksaminen

Koulutukset maksetaan erikseen sovitusti:

a) käteisellä, pankkikortilla tai MobilePayllä

b) laskulla.


Koulutuksen muutokset ja peruuntuminen

D-Scent Dog pidättää oikeuden kaikkiin muutoksiin koulutuksien ajankohtaa, kouluttajia, peruuntumisia ja korvauksia koskien.

Koulutuksen peruuntumisesta tai muuttumisesta ilmoitetaan asiakkaalle ennen koulutuksen alkamisajankohtaa.

D-Scent Dogin tekemät huomattavat muutokset oikeuttavat asiakkaan perumaan ilmoittautumisen. Tällaisia muutoksia voivat olla kouluttajan ja koulutuspaikan vaihtuminen sekä aikatauluissa päivän muutokset.


Poissaolot ja korvaavat koulutukset

Kursseilla korvaavaan kertaan oikeuttaa koiran tai omistajan sairastuminen. Juoksuiset nartut voivat osallistua koulutuksiin juoksuhousuissa.

Korvaavasta koulutuksesta sovitaan erikseen.


Koiranomistajan (ohjaajan) vastuu koirastaan

Koiranomistaja (ohjaaja) on aina vastuussa koirastaan koulutuksessa sekä koulutuspaikalla. Vastuuseen kuuluvat koiran aiheuttamat vahingot sekä koiralle sattuneet vahingot.


Koiran terveys

Koulutukseen osallistuvan koiran on oltava terve ja rokotettu.


Erimielisyydet

Mahdollisissa riitatapauksissa asiat pyritään ratkomaan neuvottelemalla. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 


Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt nämä ehdot.